20-24 Kasım 2017 tarihlerinde “2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi” düzenlenecektir.

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, 20-24 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan “2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi”nin paydaşı olmaktan ve sizleri de bu önemli etkinliğe davet etmekten büyük mutluluk duymaktayım.

Tarihi, eski çağlara kadar giden ve dünyanın en köklü müesseselerinden biri olan arşivler, şüphesiz ki tarih ilminin profesyonelleşmeye başladığı XIX. yüzyıldan itibaren biz tarihçiler ve sosyal bilimciler için vazgeçilemez kaynaklar olmuşlardır. Bu doğrultuda Kasım 2017’de yapılması planlanan “2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi” Türk ve dünya bilim âlemi açısından çok büyük önem taşımaktadır.

Düzenlenecek etkinliğin ana temasını oluşturduğu üzere, Osmanlı Devleti de erken dönemlerinden itibaren güçlü bir arşiv sistemi kurmuş ve gelenek olarak bunu asırlarca devam ettirmiştir. Dolayısıyla, dünyanın en büyük ve en uzun soluklu devletlerinden biri olan Osmanlı İmparatorluğu ve etkileşim içinde bulunduğu dünya, Osmanlı arşivlerinde keşfedilmiş veya keşfedilmeyi beklemektedir.

Bilindiği üzere, üç kıtada altı yüzyıl boyunca hâkimiyet kurmuş olan Osmanlı İmparatorluğu arşivleri bugün geniş bir coğrafyada pek çok farklı ülkenin arşivlerine zenginlik katmıştır. İşte bu Kongrede hem Türkiye’de hem de Osmanlı’nın vaktiyle hüküm sürdüğü topraklar üzerindeki modern devletlerde bulunan Osmanlı arşivleri, bünyelerindeki geniş yelpazeli belge ve eserlerle ele alınacak; arşivlerin ve arşiv malzemesinin korunması, bakımı ve elektronik ortama aktarılması gibi güncel konular profesyonel ve akademik düzeyde tartışılacak; böylece gerek yurtiçi gerekse yurtdışından katılacak bilim insanlarının değerli katkılarıyla arşivcilik konusunda eşsiz bir ufuk açılacaktır. Aynı zamanda arşiv ve arşivcilik manasında Osmanlı mirasını paylaşan ülkeler ve kültürler bu Kongre vesilesiyle bir araya gelecektir.

Diğer taraftan ülkemiz ve dünya kamuoyunu sıklıkla meşgul eden tarihsel/güncel pek çok meselenin “asırlık sorunlar” başlığı altında bu Kongrede ele alınacak olması, kanaatimce bu tür meselelerin çözümünde arşivlerin kilit rolünü göstermesi açısından da büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede tarih ve tarihçilerin vazgeçilmez kaynağı olan; hem geçmiş, hem bugün ve hem de gelecek için son derece mühim bir konumda bulunan arşivlerin böylesine bir etkinlikte ele alınacak olmasından duyduğum mutluluğu bir kez daha ifade ediyor ve siz değerli bilim insanlarıyla Kongrede bir arada olmayı umuyorum.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Refik TURAN
Türk Tarih Kurumu Başkanı


Kongreyle ilgili detaylı bilgi için; http://www.tkgmkongre2017.org

Yayımlanma Tarihi: 19 Aralık 2020