2. Uluslararası Osmanlı Döneminde Yemen Sempozyumu


[accordion]
[accordion_item title =”Özet ve Makale Gönder / Yazım Kuralları”]
Başvuru için; http://yemensempozyumu.istanbul.edu.tr/tr/
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Sempozyum Hakkında”]

Uzakdoğu’dan Avrupa’ya deniz yoluyla giden baharat ticaret yollarının kesişme noktasında yer alan Yemen, Hint Okyanusu ve Kızıldeniz arasında stratejik açıdan son derece önemli bir konuma sahiptir. Bu sebeple 16. yüzyıldan itibaren önce Portekiz ve Hollanda, ardından özellikle 19. yüzyıldan itibaren de İngiltere, Fransa ve İtalya gibi Avrupalı sömürgeci devletlerin ilgi odağı haline gelmiştir.
Osmanlı idaresinin Yemen’de ikinci kez kurulması Yemen tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. 1833 yılında Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’ya bağlı kuvvetlerin isyana müdahale girişimleri ve ardından bir süredir bölgede emelleri bulunan İngilizlerin 1839’da Aden’i işgal etmeleri karşısında Osmanlılar yeniden harekete geçmiştir. Kısa zamanda yeniden tesis edilen Osmanlı idaresi ile Yemen içinde süre gelen isyanlar bastırılmış ve güvenlik yeniden sağlanmaya çalışılmıştır. Yemen’deki düzen Ahmet Muhtar Paşa’nın 1871’de Yemen valiliği sırasında yeniden sağlanmıştır. Böylece Yemen bir Osmanlı vilâyeti haline getirilmiş, askerî ve idarî bakımdan da yeniden teşkilatlandırılmıştır. Ne var ki Yemen’deki iç karışıklıklar ve aşiretlerin isyanı bu ikinci Osmanlı idaresi devrinde de devam etmiştir. II. Abdülhamid devrinde Yemen’de ıslahatların yapılması ve düzenin yeniden sağlanması yönünde aşiretlerle yapılan görüşmelerden beklenen sonuçlar elde edilememiştir. 1909’da Şeyh İdrisî ve ardından 1911’de İmam Yahya isyanları ile daha nazik bir hal alan Yemen meselesi, 1911’de Osmanlıların İmam Yahya ile anlaşması ile geçici bir çözüme kavuşturulmuştur. Ancak I. Dünya Savaşı’nın ilanı ve Mondros Mütarekesi şartları gereği İngilizler Yemen’i işgal etmişler ve Yemen’deki Osmanlı idaresi fiilen sona erdirilmiştir. Lozan Antlaşması sonucunda 1924 yılında hukuken Osmanlı toprağı olmaktan çıkmıştır.
Siyasî sonuçlarının dışında, 19. yüzyılda Yemen’de Osmanlı idaresinin yeniden tesisi ve sonrasındaki olayların askerî, ekonomik ve sosyal bakımdan da birçok sonuçları olmuştur. Yemen’de İkinci Osmanlı idaresi döneminde söz konusu gelişmelerin ve sonuçlarının tartışılacağı II. Uluslararası Osmanlı Döneminde Yemen Sempozyumu (1833-1924) konulu bir sempozyum düzenlenmesine karar verilmiştir. Mart 2015’te Uşak Üniversitesi tarafından düzenlenen I. Uluslararası Osmanlı’nın I. Hakimiyet Döneminde Yemen Sempozyumu’nun (1517-1635 M.) devamı niteliğindeki bu sempozyumda, Yemen’de Osmanlı idaresinin ikinci dönemi hakkında akademik araştırma ve çalışmaların tartışılması hedeflenmiştir. Tarihsel bir perspektifle konuyu ele alan bu sempozyumların Yemen’de günümüzde de yaşanan başta siyasî olmak üzere tüm sorunların daha iyi anlaşılmasına ve çözümüne katkı sağlayacağı muhakkaktır. Buna ilaveten bu çalışmalar Türk-Yemen ilişkilerinin gelişmesi ve güçlendirilmesi için önemli bir katkı da sağlayacaktır. Konuyla ilgilenen akademisyenleri bu alandaki araştırmalarını II. Uluslararası Osmanlı Döneminde Yemen Sempozyumu (1833-1924)’nda sunmaya davet ediyoruz.


[/accordion_item]
[accordion_item title =”Konu Başlıkları”]
19. yüzyılda Yemen’in Coğrafi ve Stratejik Yönden Durumu
19. yüzyılda Yemen’de Osmanlı İdaresinin Yeniden Kurulması
Avrupalı Sömürgeci Güçlerin Yemen’e İlgisi
Siyasi ve Askeri Gelişmeler
Nevâhî-i Tis’a ve Daan Antlaşması
İsyanlar ve Toplumsal Hareketlilik
Toplumsal Yapı
İnanç ve Düşünce Hayatı
Yönetim ve Kurumsal Yapı
Eğitim Hayatı ve Kurumları
İlmî Ortam
Fikrî ve İlmî Yönden Yemen
Sosyal Hayat
Kahve ve Kat
Kültür Hayatı; Dil, Sanat, Edebiyat, Müzik.
Kültürel Etkileşim
Sivil ve Askerî Mimari
Hukuk ve Mahkemeler
Nüfus ve Çevre
Ekonomik Yapı
Ticaret ve Emtia
Limanlar ve Gümrükler
Denizcilik ve Korsanlık
Bayındırlık Faaliyetleri
Ulaşım İmkânları
Bu başlıklar dışındaki benzer ve yakın nitelikteki konular da değerlendirilecektir.


[/accordion_item]

[accordion_item title =”Yürütme Kurulu/Bilim Kurulu/Düzenleme Kurulu”]

Sempozyum Onursal Başkanları
Prof. Dr. Mahmut AK (İstanbul Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Refik TURAN (TTK Başkanı)
Dr. Serdar ÇAM (TİKA Başkanı)
Bilim ve Danışma Kurulu
Prof. Dr. Mahmut AK (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)
Prof. Dr. Hussain A. el-AMRİ (Sana Üniversitesi/Yemen)
Prof. Dr. Adil BAKTIAYA (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)
Prof. Dr. İsa BLUMI (Stockholm Üniversitesi/İsveç)
Prof. Dr. İdris BOSTAN (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)
Prof. Dr. Ş. Tufan BUZPINAR, (İstanbul Şehir Üniversitesi/Türkiye)
Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)
Prof. Dr. Nejat M. Sayem Haleel, (Sana Üniversitesi/Yemen)
Prof. Dr. Jane HATHAWAY (Ohio State Üniversitesi/ABD)
Prof. Dr. Klaus KREISER (Almanya)
Prof. Dr. Thomas KUEHN (Simon Fraser Üniversitesi/Kanada)
Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN (İstanbul Fatih Sultan Üniversitesi/Türkiye)
Prof. Dr. Abdülkerim Ali Saleh el-OZAİR (Sana Üniversitesi/Yemen)
Prof. Dr. Murat ÖZYÜKSEL (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)
Prof. Dr. Seyyid Muhammed SEYYİD (İskenderiye Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet ŞEKER (Uşak Üniversitesi/Türkiye)
Prof. Dr. Kasım ŞULUL (Harran Üniversitesi/Türkiye)
Prof. Dr. Michel TUCHSCHERER (D’Aix-en-Provence Üniversitesi/Fransa)
Prof. Dr. N. Sinan TURAN (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)
Prof. Dr. Hulusi YAVUZ (Marmara Üniversitesi/Türkiye)
Doç. Dr. Amat el-Gafur el-AMİR (Sana Üniversitesi/Yemen)
Doç. Dr. Sadettin BAŞTÜRK (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/Türkiye)
Doç. Dr. Talal el-MİKHLÂFÎ (Taiz Üniversitesi/Yemen)
Yrd. Doç. Dr. Fuad Abdülvahhab el-ŞAMÎ (Sana Üniversitesi/Yemen)
Yrd. Doç. Dr. Najwa MUTAHAR (Sana Üniversitesi/Yemen)
Dr. Ebtisam el-GERAFİ (Yemen)
Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Faruk BOZGÖZ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi/Türkiye)
Prof. Dr. Güray KIRPIK (TTK)
Prof. Dr. Ayşegül KOMŞUOĞLU (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet ŞEKER (Uşak Üniversitesi/Türkiye)
Prof. Dr. N. Sinan TURAN (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)
Doç. Dr. Y. Yeşim ÖZER (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. M. Sait TÜRKHAN (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)
Dr. C. Ersin ADIGÜZEL (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)
Sempozyum Yürütücüleri
Prof. Dr. İdris BOSTAN (İstanbul Üniversitesi/Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet ŞEKER (Uşak Üniversitesi ve İslam Tarihçileri Derneği Başkanı/Türkiye)

[/accordion_item]
[accordion_item title =”Düzenleyenler”]
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
İstanbul Üniversitesi
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Program”]
Sempozyum programı için tıklayınız
[/accordion_item]

[accordion_item title =”Ulaşım ve Konaklama”]
– Bildirisi kabul edilen ve İstanbul dışından sempozyuma katılacak olanların ulaşım ve konaklama giderleri kendileri tarafından, yemek ihtiyaçları ise üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.
– Sempozyum, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü içerisindeki Rektörlük Binasında yer alan Doktora salonunda gerçekleştirilecektir. Bu sebeple konaklamada Beyazıt bölgesine yakın otellerin tercih edilmesi ulaşım açısından kolaylık sağlayacaktır.
– Sempozyumun yapıldığı İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü ulaşım olarak merkezi bir alandadır. Havalimanından gelecek katılımcılar Yenikapı Metrosuna binerek son durak olan Yenikapı da inerek, Hacıosman Metrosuna aktarma yapıp Vezneciler-İstanbul Üniversitesi Durağında inerek kısa bir yürüyüş ile ulaşabilirler. Anadolu yakasından gelecek katılımcılar Kabataş’tan Eminönü’ye kadar olan vapur iskelelerinden Tramvay’ a binerek Beyazıt durağında inip kampüse ulaşabilirler.
[/accordion_item]

[accordion_item title =”Önemli Tarihler”]
İlk Duyuru Tarihi: 15 Nisan 2017
İkinci Duyuru tarihi: 10 Mayıs 2017
Bildiri Özeti Göndermek İçin Son Tarih: 30 Mayıs 2017
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30 Haziran 2017
Tam Metin Bildirilerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 1 Ekim 2017
Sempozyum Günleri: 16-17 Kasım 2017


[/accordion_item]
[/accordion]

Yayımlanma Tarihi: 19 Aralık 2020