Cumhuriyet’in 100. Yılında Bilim, Kültür ve Sanat Konferansları

Kurumumuz tarafından Cumhuriyet’in 100. yılında bilim, kültür ve sanat alanındaki çalışmaları sistemli ve düzenli bir şekilde, genelde halkla özelde ise akademi camiasıyla buluşturmak ve bu çalışmaların tartışılıp yayılmasını sağlamak amacıyla konferans serisi düzenlenecektir.

Düzenlenecek olan konferans serisi ile bilim, kültür ve sanat çalışmaları geniş bir çerçevede ve zaman aralığında ele alınacak, bu alanda çalışmalar yapan pek çok farklı isme ve bakış açısına yer verilecektir. Bu vesileyle ülkemizin bilim, kültür ve sanat alanında gelmiş olduğu mevcut durum, bu alanlardaki sorunlar ve çözüm yolları ele alınarak, yeni çalışmaların yönünün belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu’nda gerçekleşecek Konferansların, 2024 yılının sonuna kadar her ay bir defa düzenlenmesi düşünülmektedir.

İlki 20 Ekim 2023, Cuma günü saat 15.00’da gerçekleşecek olan Serinin ilk konuşmacısı Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Yüksek Öğretim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sayın Arif BİLGİN olacaktır. Sayın BİLGİN, “Bir Sufinin Gözünden 17. Yüzyılda İstanbul Halk Mutfağı” başlıklı konferansı ile dinleyicilerle buluşacaktır.

 

 

 

Yayımlanma Tarihi: 16 Ekim 2023