Kamuoyuna Önemle Duyurulur

Türk İstiklal Savaşı veya Milli Mücadelesi, tarihin şahit olduğu en kutsal savaşlardandır. Türk milletinin her türlü tuzak ve kuşatmaya karşı var olmayı başardığı, yere düşüp artık öldü, denildiği bir noktada ayağa kalktığı fevkalade bir savunma başarısıdır. Türk Milleti Milli Mücadeledeki başarısı ile Emperyalizmin dünyanın kahir ekseriyetini sömürge kıskacına aldığı bir dönemde, boynu bükük milletlerin ümit ışığı olmuştur. Türk İstiklal Savaşı, milletimizin olduğu kadar, bütün dünyanın da kaderini değiştiren bir zafer hikâyesidir. Bu büyük zaferin mimarı, öncüsü ve lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Her zamankinden daha fazla milli birlik ve bütünlüğe ihtiyaç duyduğumuz bu zamanlarda, bazı yazar, gazeteci ve araştırmacılar, devletimizin kurucusu Atatürk’e ve onun iffetli annesi Zübeyde Hanıma yönelik zayıflatıcı ve tahkir edici ifadeler kullanmışlardır. Bu ifadeler, bilimden ve mesnetten uzak olduğu gibi ahlak ve gelenek dışıdır. Ayrıca ifadelerin milli birliğimizi zedelediği, tarih bilincine tersten yaklaştığı, iç barışı bozduğu, açıktır.

Tarih bilimi adına yapılan bu tür açıklama ve yayınları şiddetle kınıyor, milletimizin vicdanında mahkûm olduklarını, kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Prof. Dr. Refik TURAN
Türk Tarih Kurumu Başkanı

Yayımlanma Tarihi: 19 Aralık 2020