Sempozyum: "100. Yılında 19 Mayıs ve Millî Mücadele", 11-14 Haziran / Samsun

Sempozyum Hakkında
Türk Milletinin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Millî Mücadele Hareketini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100. Yılını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlayacağız. Bu düşünceyle Türk Tarih Kurumu ve 19 Mayıs Üniversitesi’nin iş birliği, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 100. Yılında 19 Mayıs ve Millî Mücadele Uluslararası Sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyum, 19 Mayıs’ın manasını, önemini, sonuçlarını, Milli Mücadelenin bütün aşamalarını içeren yeni bilgilerin ortaya çıkarılması, akademik değerlendirmelerin ve müzakerelerin yapılmasını sağlayacak bilimsel bir platform oluşturacaktır.

Sempozyum Programı için tıklayınız


samsunsempozyum2019@gmail.com
Yazım Kuralları
Yazım kuralları (Writing rules) için tıklayınız
Sempozyum Konu Başlıkları
1. Dünya Savaşı Sonuçları ve Osmanlı Devleti.
2. Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Çalışmaları.
3. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı, Samsun’un önemi.
4. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun ve Havza Çalışmaları.
5. Amasya Tamimi
6. Erzurum ve Sivas Kongreleri
7. Misak-ı Milli ve T.B.M.M.’nin Açılışı
8. Millî Mücadelede Cepheler
9. T.B.M.M.’nin Dış Politikası
10. Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi
11. İstanbul Hükümetleri ve Ankara İlişkileri
12. Lozan Antlaşması
13. Millî Mücadele sonrası Gelişmeler
Sempozyum Onur Kurulu:
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı
Sayın Osman KAYMAK Samsun Valisi
Sayın Prof. Dr. Sait BİLGİÇ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
Sayın Zihni ŞAHİN Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Sayın Prof. Dr. Refik TURAN Türk Tarih Kurumu Başkanı
Sempozyum Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Güray KIRPIK Türk Tarih Kurumu
Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Nedim İPEK Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Rıza KARAGÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Uzm. Selin EREN Türk Tarih Kurumu
Uzm. Ayşenur ŞENEL Türk Tarih Kurumu
Arş. Gör. Yakup YILMAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sempozyum Bilim Kurulu:
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan ÖZTÜRK Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Bayram AKÇA Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Behçet Kemal YEŞİLBURSA Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Cezmi ERASLAN İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Derviş KILINÇKAYA Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Enis ŞAHİN Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal AÇIKSES Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Esra SARIKOYUNCU Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Fahri SAKAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan BABACAN Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Jamil HASANLI Azerbaycan
Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi
Prof. Dr. Mehmet ÇEVİK Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet EVSİLE Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet KÖÇER Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ÖZ Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mesut ÇAPA Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
Prof. Dr. Musa QASIMLI AMBA Kafkas Araştırmaları Enstitüsü
Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa EKİNCİKLİ Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TURAN Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa YILMAZ Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet HAYTA Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nejla GÜNAY Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Önder DUMAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Rahmi DOĞANAY Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Sadık SARISAMAN Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Salim GÖKÇEN Erzincan Üniversitesi
Prof. Dr. Selma YEL  Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Serpil SÜRMELİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKKARCI Sinop Üniversitesi
Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur ÜNAL T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
Prof. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz ASLAN Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf SARINAY TOBB Üniversitesi
Doç. Dr. Alper ALP Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Meşkure YILMAZ Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Seyfi YILDIRIM Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Şener Bilalli, International Balkan University, Makedonya
Doç. Dr. Ömer METİN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre TEKİNSOY Gazi Osman Paşa Üniversitesi
Dr. Petri Paşalı, Moldova, Gagauzya
Düzenleyenler
Türk Tarih Kurumu ve 19 Mayıs Üniversitesi’nin iş birliği, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile
Önemli Tarihler
Sempozyum Yeri: Samsun
Sempozyum Tarihi: 11-14 Haziran 2019
Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 31 Aralık 2018
Özet Sonuçlarının Duyurulması: 25 Ocak 2019
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 15 Mart 2019
Sonuçların Duyurulması: 9 Nisan 2019
İletişim-Sekretarya
Arş. Gör. Yakup Yılmaz, yakupyilmaz-34@hotmail.com, 0543 829 20 11
Uzm. Selin Eren, samsunsempozyum2019@gmail.com, 0312 310 23 68 (231)
Uzm. Ayşenur Şenel, samsunsempozyum2019@gmail.com, 0312 310 23 68 (209)