1243 Kösedağ Savaşı Uluslararası Şûrası, (10 Aralık 2017, Sivas)

Şûra programı için tıklayınız

[accordion]
[accordion_item title =”Başvuru Formu / Özet ve Makale Gönder / Yazım Kuralları”]
Başvuru Formunu doldurmak için tıklayınız …
Yazım kuralları için tıklayınız
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Şûra Hakkında”]
Kösedağ Savaşı, 3 Temmuz 1243 yılında Türkiye Selçukluları ile Moğolların bugünkü Zara ile Suşehri arasındaki Kösedağ eteklerinde yapmış oldukları bir savaştır. Kösedağ Savaşı dönemi Türkiye Selçuklu Devleti tarihi için önemli olayların yaşandığı bir devir olmuştur. Bu dönemde yaşanan olaylar Türk tarihinin seyrinde önemli gelişmelere yol açmıştır. Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğol baskısı altına girmesi, çocuk yaştaki üç şehzadenin hükümdar olması, devlet adamlarının yönetimde etkisinin artması, Yakın-Doğu da gelişen siyasi olayların merkezinde Türkiye Selçuklu Devletinin yer alması, Devletin ekonomik sıkıntılardan dolayı dış borç alması, iktâ sisteminde bozulmanın başlaması ve Balkanlara Müslüman Oğuzların ilk yerleşimi bu dönemde gerçekleşmiştir.
Düzenlenecek Şûrada, yukarıda değinilen olayların araştırılıp incelenmesi, Türkiye Selçuklu Devleti ve Türk tarihi açısından önemlerinin vurgulanması ve o dönemin tarihinin farklı açılardan değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Şûra Konu Başlıkları”]
* Kösedağ Savaşı Öncesi Türkiye Selçuklularının Siyasi ve İçtimai Durumu
* Kösedağ Savaşı Sürecinde Anadolu’da Nüfus Hareketliliği ve Türkmen Aşiretleri
* Kösedağ Savaşı’nın Başlamasında Babailer İsyanının Rolü
* İhtiraslarının Gölgesinde Bir Vezir: Sadeddin Köpek
* Kösedağ Savaşı Öncesi Diplomatik Görüşmeler
* Moğolların Kösedağ Savaşı Organizasyonu
* Kösedağ Savaşı’nda Selçuklu Ordusunun Sefer Organizasyonu
* Dönemin Kaynaklarında ve Araştırma Eserlerde Kösedağ Savaşı
* Doğu ve Batı Kaynaklarına Göre Kösedağ Savaşı
* Edebi Eserlerde Kösedağ Savaşı
* Tarih Ders Kitaplarında Kösedağ Savaşı
* Selçuklu-Moğol İlişkileri
* Kösedağ Savaşı Sonrası Anadolu’da Yaşananlar
* Kösedağ Savaşının Jeopolitik ve İktisadi Sonuçları
*Coğrafi Açıdan Savaş Alanları ve Kösedağ Savaşı’nın Geçtiği İleri Sürülen Sahaların Topografik Analizi
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Onur Kurulu / Yürütme Kurulu / Bilim Kurulu”]
Onur Kurulu
Davut Gül       Sivas Valisi
Ekrem ERDEM     Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı- İstanbul Milletvekili
Sami AYDIN      Sivas Belediye Başkanı
Prof. Dr. Alim YILDIZ     Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Refik TURAN   Türk Tarih Kurumu Başkanı
Osman Yıldırım     Sivas Ticaret Odası Başkanı
Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Güray KIRPIK Türk Tarih Kurumu
Prof. Dr. Recep TOPARLI Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Abdullah KAYA Cumhuriyet Üniversitesi ASAMM (Anadolu Selçukluları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
Alper DURAN    Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şube Başkanı
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN   İstanbul Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI   Necmeddin Erbakan Üniversitesi(Türkiye)
Prof. Dr. Ahmet OCAK   Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK  (Emekli) (Türkiye)
Prof. Dr. Ali AKSU    Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Cüneyt KANAT   Ege Üniversitesi(Türkiye)
Prof. Dr. Emine UYUMAZ   (Emekli) (Türkiye)
Prof. Dr. Enver KONUKÇU   (Emekli) (Türkiye)
Prof. Dr. Ergin AYAN    Ordu Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Hacı Ahmet ÖZDEMİR  Necmeddin Erbakan Üniversitesi(Türkiye)
Prof. Dr. Hüseyin AKKAYA   Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. İlham ERDEM    Ankara Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN    Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. (Türkiye)
Prof. Dr. İsenbike TOGAN   (Emekli) (Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet ERSAN    Ege Üniversitesi(Türkiye)
Prof. Dr. Mikâil BAYRAM   (Emekli) (Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa DAŞ    Dokuz Eylül Üniversitesi(Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ   Selçuk Üniversitesi(Türkiye)
Prof. Dr. Neslihan Durak   İnönü Üniversitesi(Türkiye)
Prof. Dr. Salim CÖHCE   İnönü Üniversitesi(Türkiye)
Prof. Dr. Salim KOCA   Gazi Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Tuncer BAYKARA  (Emekli) (Türkiye)
Prof. Dr. Ünal KILIÇ    Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ   İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Adnan ÇEVİK   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Bekir BİÇER    Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Erdal ESER    Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Erkan GÖKSU   Dokuz Eylül Üniversitesi(Türkiye)
Doç. Dr. Fatih ERKOÇOĞLU  Yıldırım Bayezid Üniversitesi(Türkiye)
Doç. Dr. M. Ali HACIGÖKMEN  Selçuk Üniversitesi(Türkiye)
Doç. Dr. Muharrem KESİK   İstanbul Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Süleyman ÖZBEK   Gazi Üniversitesi (Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Kemal TAŞÇI   Erzincan Üniversitesi (Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKKUŞ   Necmettin Erbakan Üniversitesi(Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Sefer SOLMAZ   Selçuk Üniversitesi(Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYA    Afyon Kocatepe Üniversitesi (Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Zehra ODABAŞI   Selçuk Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Sara Nur Yildiz    Koç Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Carole Hillenbrand   The University of Edinburg
Prof.Dr. Elfina Sıbgatullina   Moskova Bilimler Akademisi (Rusya)
Prof. Dr. Jean Pierre Arrignon  Arras Üniversitesi
Prof. A.C.S. Peacock    University of St.Andrews
Dr.Timothy MAY    North Georgia College and State University
Dr. Songül MECİT    University of Edinburg
Prof. Dr. Döölötbek SAPARALİYEV Manas Üniversitesi (Kırgızistan)
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Düzenleyenler”]
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
Cumhuriyet Üniversitesi
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Program”]
Şûra programı için tıklayınız
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Ulaşım ve Konaklama”]
– …
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Önemli Tarihler”]
Şûra  Yeri: Sivas
Şûra Tarihi: 10 Aralık 2017
Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 17 Nisan 2017
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması: 24 Nisan 2017
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 1 Haziran 2017
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi: 13 Haziran 2017
[/accordion_item]
[accordion_item title =”İletişim “]
Doç. Dr. Abdullah KAYA  Cumhuriyet Üniversitesi 0346 219 10 10/4222
Uzm. Yrd. Ayşenur ŞENEL  Türk Tarih Kurumu  0312 310 23 68/209
[/accordion_item]
[/accordion]