VIII. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Ekim 1976, Ankara (I. Cilt)

İÇİNDEKİLER
I. SEKSİYON
Eski Anadolu ve Önasya
KANSU, ŞEVKET AZİZ : Türk Tarih Kurumu Binası Temel Kazısında Çıkan Seramikler Hakkında 19
KANSU ŞEVKET AZİZ : İbni Sina’nın Başının Morfolojisi Üzerine Bir Gözlem 25
TEKKAYA, İBRAHİM : Anadolu’nun Tabiat Tarihindeki Yeri ve Önemi 33
BRAIDWOOD, LINDA  S. : The Çayönü Chipped Stone Industry and Its Possible Interelationships  37
BRAİDWOOD, ROBERT J.: Paleoenvironment and the Appearance of Village-farming Communities in Southwestern Asia 47
HAUPTMANN, HARALD : Kalkolitik Çağdan İlk Tunç Çağının Bitimine Kadar Norşuntepe’de Yerleşmenin Gelişimi 55
ESİN, UFUK : Tepecik ve Tülintepe Kazıları 65
KOŞAY, HAMİT Z. : Keban’ın Pulur (Sakyol) Höyüğü Kazısında Bulunan Kutsal Ocaklar  77
ARSEBÜK, GÜVEN : Altınova’da (Elazığ) Koyu Yüzlü Açkılı ve Karaz Türü Çanak Çömlek Arasındaki İlişkiler  81
KORFMANN, MANFRED : Die grabungen am Demircihüyük bei Eskişehir im Jahre 1975    93
ÖZSAİT, MEHMET : Burdur Çevresinde Yeni Prehistorik Yerleşmeler   101
AKOK, MAHMUT : Alacahöyük’te Son Dönem Arkeolojik Çalışmalarla Açıklığa
Kavuşturulan Yapı Tekniği ve Mimari Gerçekler  107
HATİBOĞLU, VECİHE : Tarihin Karanlık Dönemleri ve İlk Kültür Sözcükleri    115
HROUDA, BARTHEL : Die Ergebnisse der Bisherigen Ausgrabung des Antiken
isin im Irak von 1973-1976   121
BOEHMER, RAİNER MİCHAEL : Zur Lage der stadı Musasır    123
DURU, REFİK : Değirmentepe Kazısı ve “Kuzey Suriye Kuzey Mezopotamya
Kökenli” Denilen Bazı Çanak Çömlek Türlerinin Yayılışı    129
ALKIM, HANDAN : Gedikli (Karahüyük) Çanak – Çömleğine Toplu Bir Bakış    135
ORTHMANN, WINFRIED : Trialeti’de Bulunmuş Gümüş Bir Kap Hakkında    143
ALKIM, U. BAHADIR : İkiztepe Kazısı : ilk Sonuçlar    151
MERMERCİ,DOĞU : Afyon Bölgesi ve Hinterlandında M. Ö. II. Bin Yerleşme Birimleri 159
ALP, SEDAT : Maşat – Höyük’te Keşfedilen Çivi Yazılı Hitit Tabletleri  165
ARCHI, ALFONSO : Das Kultmahl bei den Hethitern   197
ÇINAROĞLU, AYKUT : Tepebağları Kazısında Demir Devri   215
KAMMENHUBER, ANNELIES : Historische und kulturhistorische Ergebnisse aus der Arbeit  am Hethitischen Wörterbuch    219
NAUMANN, RUDOLF : Das hethitische hilammar    227
PELON, OLIVIER : Cinq campagnes de fouilles a Porsuk (1969-1976)    233
KALAÇ, MUSTAFA : Niğde’de Bulunan Bir Havatanrısı Steli    239
HASPELS, C. H. EMILIE : A Page from the History of Religion in Central Anatolia    245
ERZEN, AFİF : Van Bölgesinde Yeni Urartu Araştırmaları (1974’ten 1976’ya Kadar) 251
WOLFRAM, KLEISS : Bemerkungen zur Urartaischen Architektür  263
MUSLUBAŞ, IŞIL : İstanbul Arkeoloji Müzeleri Eski Şark Eserleri Müzesinde Bulunan Urartu Eserleri   273
PARIBENI, ENRICO : Artemis the Multiple Goddess and the Didymaion   281
AYDA, ADİLE : Etrüsklerle İskitler Arasında Benzerlikler   287
BAYBURTLUOĞLU, İNCİ : Eskiyapar “Phryg Çağı”   293
UÇANKUŞ, HAŞAN  T. : Afyon’un Tatarlı Kasabasında Bulunan Phryg Tümülüsü Kazısı 305
GÜRSU, SEVİL TUNÇ : Tarihte Batı Anadolu, Ege, Ege Adaları 335
ZOROĞLU, LEVENT : Eskiyapar’da Bulunan Kızılırmak Havzası (Galat Denilen) Boyalı Seramikler 346
TARHAN, M. TANER : Eskiçağ’da “Kimmerler Problemi”   355
FRENCH, DAVİD : Mycenaeans and Anatolians : Pottery and Political Geography   371
FREI, PETER : Die Rolle des Lyderreiches im internationalen System des 6. Jahr hunderts v. Chr    375
MELLINK, MACHTELD  J.: The Symbolic Doorway of the Tumulus at Karaburun,Elmalı 383
BOYSAL, YUSUF : Lagina    Kazıları    389
TEZCAN, BURHAN : İkiztepe Kazısı 391
RADT, WOLFGANG : Eine Badeanlage in der Wohnstadt von Pergamon(Stand 1976)  399
ANABOLU, MÜKERREM (USMAN) : Afyonkarahisar Müzesin’deki İlginç Kabartma  411
ANABOLU, MÜKERREM (USMAN) : Yayınlanmamış Olan Birkaç Arslan Heykeli 415
VETTERS, HERMANN : Neues von den Ausgrabungen in Ephesos 419
JOBST, WERNER : Batı Anadolu Roma Mozaik Sanatının Sorunları 425
TUCHELT, KLAUS : Ehrungen Römiscber Magistrate der Republik und des Früben Principats in Kleinasien Archaeologisch Betracbtet  429
FIRATLI, NEZİH : Trakya’dan Bazı Yeni Buluntular  439
GÜNDÜZALP, NURAL : Dekoratif Sanatta “Akantuslu Kıvrık Dal Süslemeleri”nin Kaynağı Üzerine   447
ASGARİ, NUŞİN : Anadolu’da Antik Mermer Ocakları  451
YALMAN, BEDRİ : İznik’teki Kilise Alt Yapı Kazısı  457
İZMİRLİGİL, ÜLKÜ : Side Su Yolları  467
METZGER, HENRI : La Base d’Arbinas au Letoon de Xanthos   471
İDİL, VEDAT : Stratonikeia’da (Eskihisar), Kentin Kuzey Kapısının İç Kesimindeki Korinth Başlığı 477
ÖZGÜNEL, COŞKUN : Bayraklı Geometrik Seramiğinin Doğuşu, ve Gelişimi   487
AKARCA, AŞKIDİL : Çanakkale’de Yeni Bir Çanak Çömlek Merkezi   501
PESCHLOW – BİNDOKAT, ANNELİESE : Zur Geschichte von Herakleia am Latmos im Lichte neuer archaologischer Forschungen   507
HARPER, RİCHARD P. : Recent Epigraphic Research at Cibyra   513
HARRİSON, R. M. : Aspects of Late Roman and Early Byzantine Lycia   525
BAYDUR, NEZAHAT : Byzantion’da Basılmış Bir Lysimachos Postumus’u  533
ALP, GÜRBÜZ : Konya Çevre Araştırmaları 1970    537
UÇANKUŞ, HASAN T.: Türk Müzeciliğinin Önemli Sorunları ve Bazı Çözüm Yolları  539
YARDIMCI, NURETTİN : Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin Eski Eserleri Korumak İçin Almış Olduğu Tedbirler 549
YÖRÜKOĞLU, ÖMER : Açık hava Müzeler ve Örenlerdeki Eski Eserleri Tabiat Tahribinden Korumak İçin İki Deneme  553
TİGREL, GÜLAY : Kocabaş Kolleksiyonundaki Karapınar Kaynaklı Frig Vazoları 557