Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu, 26-28 Nisan 2018 Muş

26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt’te Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında meydana gelen ve Selçukluların mutlak zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Meydan Muharebesi, gerek Türk gerek İslam gerekse dünya tarihi açısından kısa ve uzun vadede belirleyici sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Savaştan sonraki on yıl içerisinde Müslümanlar Anadolu’nun Batı uçlarına kadar ulaşmış ve 1075 yılına gelindiğinde İznik merkezli Türkiye Selçuklu Devleti’nin temelleri atılmıştır. İslâm dünyasında Selçuklu sultanlarının liderliğini üstlendiği yeni bir devir açılırken Bizans İmparatorluğu da 1453 yılında İstanbul’un fethine kadar devam edecek olan bir çözülme dönemine girmiştir.

Hem İslâm tarihinde hem de dünya tarihinde büyük bir dönüşümün yaşandığı ve yeni bir dönemin başlangıç noktası sayılabilecek Malazgirt Meydan Muharebesi’nin öncesi ve sonrasıyla derinlikli biçimde ele alınması, sonuçlarının tüm veçheleriyle irdelenmesi ve tarihten bugüne neden olduğu dönüşümlerin farklı sosyal bilim disiplinleri tarafından incelenmesi gerektiği izahtan varestedir. Bu gayeye matuf akademik faaliyetlerin artırılması, Malazgirt ve Sultan Alparslan konusunun bilim insanları tarafından gündeme getirilmesi ve bu sayede akademik ilgiye mazhar olması zaruridir. 26-28 Nisan 2018 tarihleri arasında Muş Alparslan Üniversitesinde yapılması planlanan Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu, söz konusu maksadın ilmî hassasiyetler doğrultusunda gerçekleştirilmesini temin edecektir. Söz konusu sempozyumun, Sultan Alparslan’ın 27 Nisan’da tahta cülûs edişinin yıl dönümünde düzenlenmesi, hiç kuşkusuz etkinliği daha da anlamlı kılmaktadır.

Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu, Muş Alparslan Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve MŞÜ Selçuklu ve Malazgirt Araştırmaları Merkezi Müdürlüğünün paydaşlığını üstlendiği bir organizasyondur. Sempozyum Malazgirt Zaferi’nin ve bu zaferin mimarı Sultan Alparslan’ın hem ülkemiz hem bölgemiz hem de dünya tarihi açısından önemini anlatacak, sunulan tebliğler sempozyumun ardından kitaplaştırılarak kalıcı bir referans kaynağı meydana getirilecektir.

 Program ve Özet Kitapçığı için tıklayınız