XV. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Eylül 2006, Ankara (IV. Cilt – II. Kısım)

İÇİNDEKİLER
SEKSİYON IV
OSMANLI TARİHİ-B
YILMAZÇELİK, İBRAHİM – TATAR, ÖZCAN: Osmanlı Hukukunda Kısas Uygulamaları Hakkında Adana Örneğinde Bazı Tespitler (1700-1750)   1289
ERİM, NEŞE: 18. Yüzyılda İstanbul ve Çevresinin Suç Halitası   1327
DAŞCIOGLU, KEMAL: Osmanlı Devleti’nde Hapishaneler ve Sinop Hapishanesi ile ilgili Arşiv Belgeleri      1333
BİNGÖL, SEDAT: XIX. Yüzyıl Osmanlı Mahkemelerinde Adli Tıp Uygulamaları   1351
BOZKURT, GÜLNİHAL: Osmanlı Devletinde Köle Ticareti Yasağının Uygulanmasında Çıkan Sorunlara İngiliz – Amerikan – Osmanlı Arşiv Belgelerinden Örnekleri  1365
ODAKA, HIROKI: Osmanlı ile Rusya Arasındaki Ticaret ve Deniz Nakliyat Muahedesi 1783 Hakkında Bir Araştırma  1375
ÇOLAK, KAMİL: Rusçuk ve Çevresinde Eşkıyalık ve Asayiş Meselesi (XVII. Yüzyıl) 1383
YAŞAR, AHMET: Osmanlı’da Kamu Mekânı Üzerine Mücadele: Kahvehane Yasaklamaları  1403
OCAK, AHMET YAŞAR: Babaîler İsyanı: Bir Doktora Tezine Otuz Yıl Sonra Yeniden Bakış  1411
KAJBAF, ALİAKBAR: The Role of Religion in Ottoman-Safavid Conflict during the Sixteenth Century   1427
GÜNDÜZ, TUFAN: Safevi Şeyhleri ve Anadolu Türkmenleri  1437
ŞEKER, MEHMET: Osmanlı Belgelerinde İhtida Edenler Hakkında Kullanılan Deyim ve Kavramlar   1443
ÖZKUL, ALİ EFDAL: XVIII. Yüzyılda Kıbrıs Adasında İhtida Hareketleri  1461
ŞIHIYEVA, SEADET: Bedreddînîlik ve Hurufîlik: Ortak Yönler  1473
AYDIN, MEHMET: Osmanlı Devletinde Katolik Misyonerliğin Karakteristik Çizgileri  1495
TUNÇ, SALİH: II. Meşrutiyetin İlanından Sonra Halep Katolik Kilisesi Piskoposluğumun Yeni Rejime İlişkin Görüş ve Düşünceleri  1509
ÇEVİKEL, NURİ: 18. Yüzyıl Osmanlı’sında Kıbrıs Ortodoks Kilisesi Mensuplarının ve Gayrimüslimlerin İstanbul’a Gönderdikleri Arzuhâller ve Mahzarlar  1519
YETKİNER, CEMAL: İstanbul’da Bir Cemaatin Doğuşu: William Goodell (1792-1867) ve Amerikan Protestan Misyonu (1820-1850) 1549
SATILMIŞ, SELAHATTİN: Nesturiler ve Misyonerlik Protestan Misyonerlerin Osmanlı Nesturileri Üzerine Faaliyetleri (1820-1914) 1571