XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (IV. Cilt-I. Kısım)

Kapak, Dizi, Sayı, ISBN…

İÇİNDEKİLER
Açılış Konuşmaları XI
Bakan Konuşması XIX

SEKSİYON IV OSMANLI TARİHİ
MEHMET İPŞİRLİ: Osmanlı Vekãyinâme Müeliflerinin Eserlerinde Kendileri Hakkında Verdikleri Bilgilerin Otobiyografik Değeri (XVI-XVII. Asırlara Ait Misaller 1
CUMHUR BEKAR: Hezarfen Hüseyin’in Evrensel Tarihinde Yeni Bir Bizans ve Konstantinopolis Algısı 17
KÂMİL ŞAHİN: Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Yıllarına Ait Yeni Kaynaklar 39
ZEKERİYA TÜRKMEN: Sultan Abdülaziz Döneminde Süvari Kışlasında Askerî İdadiye DönüşümSürecinde Kuleli 79
ZAFER GÖLEN: Baruthâne-i Âmire’de Barut Kalitesini Etkileyen Faktörler 105
ALEXANDER VASILYEV: 1850. Yılların Başlangıcında Rus Deniz Ajanının Gözüyle Türk Donanması (Rus Arşiv Belgelerine Göre) 121
MEHMET OKUR: Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusunun Hayvan Kuvveti ve Hayvan Hastaneleri 127
MEHMET ALİ ÜNAL: Evliya Çelebi’ye Göre Beylerbeyi’nin Maiyyeti        (Kapıhalkı) 143
CANAN KUŞ BÜYÜKTAŞ: Türk Devlet Teşkilatında Hatunun Önemine Dair Bir Örnek: Mihrimah Sultan 199
MUSTAFA ÖZTÜRK: Osmanlı Devletinde Arzuhallerin Devlet-Halk İlişkileri ve Medeniyet Tarihi Bakımından Önemi 211
EMİNE DİNGEÇ: 18. Yüzyıl Has Ahur Ehl-i Hirefi Hakkında Bir Tahlil Denemesi 231
ORHAN KILIÇ: Osmanlı Eyaletlerinin Mali Yönetim ve Maliye (Hazine/Mal) Defterdarlıkları (16-18. Yüzyıllar) 249
SAİM YÖRÜK: Osmanlı Döneminde Beykoz Hamamları ve Hamam Çalışanlarının Demografik Yapısı 285
AHMET DENİZ: Erkeğin Himayesinden Devletin Himayesine: Osmanlı’da Aile Modernleşmesi 303
ÖZCAN KONUR: Global Historical Research: A Scientometric Evaluation 343
AYŞE NÜKHET ADIYEKE: Osmanlı Ceza Hukukunda Kaza Sonucu Ölüm ve Olay Yeri İnceleme (Girit Sicillerinden Örnekler) 361
ALİ AÇIKEL: Sivas Ahkâm Defterlerine Göre Sivas Eyaletinden Merkeze Yansıyan Mer’a, Yaylak ve Kışlak Davaları ve Çözüm Önerileri 371
AHMET AKSIN – SUHA OĞUZ BAYTİMUR: Osmanlı Devleti’nde Toplumsal Suçlar ve Cezalar (1789-1839) 413