XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (IV. Cilt-II. Kısım)

Kapak, Dizi, Sayı, ISBN…

İÇİNDEKİLER
Açılış Konuşmaları XI
Bakan Konuşması XIX

SEKSİYON IV OSMANLI TARİHİ
MEHMET DEMİRTAŞ: Tüketici Hukuku Bağlamında Osmanlı Şehrinde Esnaf Faaliyetleri, İhlaller, Tedbirler (XVIII. Yüzyıl-İstanbul Örneği) 431
MURAT ALANDAĞLI: Osmanlı İmparatorluğu’nun Yabancılara Toprak Satışlarında Belirlediği Kırmızı Çizgiler 457
MUHAMMED CEYHAN: Selem ve Murabaha Uygulamalarının Osmanlı Mülkiyet Hukuku Açısından Doğurduğu Sonuçların Tahlili 489
SEDA ÖRSTEN ESİRGEN: Osmanlı Devleti’nde Yabancılara Verilen Demiryolu İmtiyazlarına İlişkin Dava Örnekleri 513
YAHYA YEŞİLYURT: Kuzey-Güney Yemen Meselesinin Tarihi Kökeni: Osmanlı – İngiliz Sınır Antlaşması (1914) 533
YÜKSEL NİZAMOĞLU: Osmanlı Devleti’nin Hicaz İsyanında Arap Aşiretlerinin Desteğini Alma Teşebbüsleri 579
FULYA DÜVENCİ KARAKOÇ: Suriye ve Lübnan Vilayetlerinde Osmanlı Barışını Bozmaya Yönelik Yabancı Faaliyetler ve Sultan II. Abdülhamid’in Aldığı Tedbirler (1878-1909) 603
MEHMET EMİN ÜNER: Başkomiser Abidin Paşa Tarafından Sürgün Edilen Kürt Aşiret Reisleri Hakkında Ma’muratül-Aziz (Elazığ) Valisi Aziz Paşa ve Şûra-yı Devlet Mütâlaaları 663
ŞABAN ORTAK: İttihat ve Terakkî Yönetimi’nin Filistin’e Yahudi Göçlerine Karşı Politikaları 693
MEHMET İNBAŞI: XVIII. Yüzyılda Habeş Eyaleti ve İdarecileri 713
NURİ ÇEVİKEL: Fransa’nın Mısır’ı İşgâl Süreci (1798-1801) ve Kıbrıs 731
SEYYİD MUHAMMED ES-SEYYİD MAHMUD: XVI. – XVII. Asırlarda Mısır Eyaleti’nin Osmanlı Akdeniz Güvenlik Sisteminde Askerî ve Lojistik Rolü 745
İBRAHİM SERBESTOĞLU: Tanzimat’ın Uygulanmasında Bir Yöntem Olarak Teftiş 763
TANER ASLAN: Osmanlı Devleti’nde Levant Postaları Sorunu ve Alınan Önlemler 779
SALİH EROL: Bursalı Din Adamı Gazzizâde Abdüllatif Efendi’nin Osmanlı Askeri Reformlarına Bakışı 837
İBRAHİM ETEM ÇAKIR: Osmanlı – Rus / Avusturya Savaşları’nda (1787-1792) Ruscuk Kazâsının Lojistik ve Sefer Organizasyonuna Katkısı 859