XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (II. Cilt-I. Kısım)

Kapak, Dizi, Sayı, ISBN …

İÇİNDEKİLER
Açılış Konuşmaları XI
Bakan Konuşması XIX

SEKSİYON II
ORTA ASYA VE KAFKASYA TARİHİ
DMITRIY D. VASILYEV: Rusya Müzelerindeki Eski Türk (Runik) Yazıtları Koleksiyonları ve Son Yıllarda Bulunan Bilinmeyen Anıtlar 1
ALAKBAR ALAKBAROV: Eski Rus Kökeninde Türk İzleri 33
ANDREY KUBATIN: Muğ Dağı Soğd Arşivi Belgelerinde Görülen “Hun” ve “Türk” Terimleri Üzerine 55
KURBANOVA SAİDE BEKÇANOVNA: İlk Yazılı Kaynaklarda Toplum ve Devletin Yönetimine Ait Bilgiler 61
MÜSLÜME MELİS ÇELİKTAŞ: Kaynaklarda Ak Hunlar 71
TOLGA ERSOY: Bizans-Sâsâni Savaşları Bağlamında Prokopios’un Akhunları Tasviri 89
EBLFEZ AMANOĞU: Orhun Yazıtlarındaki Bulak Boy İsmi ve Türk Tarihinde Yansımaları 107
ENKHBAT AVIRMED: Kök Türk Çağındaki Moğol Asıllı Halkları 113
TOSHIO HAYASHI: The Coup D’Etat of Tıon Bagha in 780 131
KAYRAT BELEK: Kızgızistan’da Yeni Bulunan Karahanlı Dönemine Ait Damgalı Türk – İslam Kitabeleri 143
OSMAN CÜME: Çin’de Karahanlılar Üzerinde Yapılan Araştırmalar Katalogu Hakkında İnceleme 159
ERKAN GÖKSU: Din Değiştirme Mefhumu Çerçevesinde Türklerin İslamiyet’i Kabul Sürecine Yeni Bir Bakış Denemesi 167
SABİNE NİMETZADE: Türk-İslam Sanat Tarihinde Yazma Eserler ve Nefis Tertibatlı, Nadide Bakü Elyazmaları 189
ZAYNOLLA SAMASHEV: The Culture of The Early Turks The Kazakh Altai 195
RİNAT ZHUMATAYEV: Horse in The Customs and Rituals of The Ancient Turks. 213 FATMA ÜNYAY AÇIKGÖZ: Türk Kültüründe Dokuzlama ve Dokuz Kat Pişkeş Üzerine Bir Belge 223
G.T. AMIRGALINA: Oguz The Ornamental Art of The Ceramics Settlement of Zhankent 233
TAHİR ŞAHBAZOV: Tarihimizin Esaretteki Emaneti: Gence Kapıları 251
ARZU MEMMEDOVA: Avarlar Kafkasya’nın Erken Ortaçağ Tarihinde 259
AYHAN PALA: Oğuzların Türkmenliği Meselesi 275
GÖKHAN DİLBAŞ: Sekellerin Kökeni Üzerine 283
ABDULLAYEV UTKIR ISMAILOVICH: Orta Asya’da Eski ve Orta Çağlarda Meydana Gelen Etnik Süreçler ve Bu Süreçlerin Harezm Antropolojik Tarihindeki Yeri 313
FERUZA DJUMANIYAZOVA: Çinli Rahip Hsüan-Tsang Seyahatnamesi’ne Göre Kâbil Vadisinde Türkler Hakkındaki Az Bilinen Belge 321
AHMET ACIDUMAN: Erken Dönem Türkçe Tıp Yazmalarının Kaynaklarından Birisi: Çaġmīnī’nin Ḳānūnçe’sini 331