Prof. Dr. Refik TURAN


Prof. Dr. Refik TURAN
1956 yılında Isparta’da dünyaya geldi. 1967’de ilköğretimi, 1974’de Isparta Lisesi’ni bitirdi. 1978’de A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1980 yılında aynı fakültenin Genel Türk Tarihi Kürsüsü’nde yüksek lisansını, 1983’te Türkiye Selçuklu Devleti’nde Vezirlik Müessesesi konulu doktora tez çalışmasını tamamladı.

Dr. Turan 1984 yılında G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. Aynı yıl Bölüm Başkanı oldu. 1989’da Genel Türk Tarihi Bilim Dalında Doçent, 1995’te Profesör oldu.

Prof. Refik TURAN’ın “Alâeddin Keykubat’ın Doğu Anadolu Siyaseti”, “Türklerde Vezaret Müessesesi Çerçevesinde Türkiye Selçuklu Vezirliğinin Hususiyeti”, “Tarihimizde ve Kültürümüzde Elmalı”, “Atatürk, Gençlik ve İdealizm”, “Osmanlıların Kuruluş Yıllarında Türk Ailesi, Sosyal Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi”, “Türk Tarihinde Ankara”, “Milli İrade ve Amasya Mülakatı”, “Tarih Bilinci ve Türk Tarihinde Birleşen Yollar”, “Yunus Emre ve Türk Kültürü Gerçeği”, “Selçukluların Karadeniz Seferleri ve Karadeniz Sahiline Türk İskânı”, “Misak-ı Milli ve Atatürk’ün Lozan Sonrası Hedefleri, Türk Dış Politikasında Musul”, “XIII. Yüzyıl Anadolu Buhranı ve Ayakta Kalan Güçler”, “Türkiye’de Tarih Öğretiminde Yeni Gelişmeler ve Hedefler”, “Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde Müessese ve Teşkilat” adlı makaleleri ve “Genel Türk Tarihi I-II-III”, “Türkiye Selçuklularında Hükümet Mekanizması (Vezir ve Divan)”, “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi”, “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II”, “Sosyal Bilgilerin Temelleri” ve “Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi” adlı çalışmaları akademik dünyaya önemli katkı sağlayan eserleri arasında yer almaktadır.

Akademik-idari görevleri:
– 1984 – 1987 A. Ü. Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi
– 1984 – 1991 G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı,
– 1991 – 1994 MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Bilim Danışmanı
– 1993 – 1995 G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı,
– 1995 – 1997 Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı Üyesi
– 1995 – 1998 G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölüm Başkanı
– 1995 – 2001 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim ve Yürütme Kurulu Üyesi
– 1995 – 2004 MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı Yayın Kurulu Üyesi
– 1995 – 2002 G.Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dekanı

Lisans ve Lisans Üstü Düzeyde Okuttuğu Dersler ve Yükseköğretim Kurumları
– Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Gazi Üniversitesi
– Yakın Dönem Türk Siyasi Tarihi Gazi Üniversitesi
– Beylikler ve Selçuklu Tarihi Gazi Üniversitesi
– Genel Türk Tarihi Gazi Üniversitesi
– Türkler ve Tarih Gazi Üniversitesi
– Atatürkçülük Kara Harp Okulu
– Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Kara Harp Okulu
– Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Polis Akademisi
– Siyasi Tarih Polis Akademisi
– İhtilaller ve İnkılâplar Tarihi Ankara Üniversitesi

Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri
Dr. Turan başlıca Belçika, İsviçre, Makedonya, Bulgaristan, Moldova, Kazakistan ve İran’da Türk Tarihi ve Kültürü ile İlgili konuşma, konferans ve kongre faaliyetlerine katıldı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Romanya, Yunanistan, Özbekistan ve Makedonya’da bilimsel inceleme, gözlem ve çalışmalarda bulundu.

Brüksel Büyük Elçisi Güner Öztek, Dr. Turan’ın Koordiplomasi’ye ve vatandaşlarımıza verdiği konferanstan bahisle Rektörlüğümüze hitaben “Bu değerli bilim adamımız, Atatürk’ün Kurduğu Cumhuriyeti, Yurdumuzdan binlerce kilometre uzakta yaşayan vatandaşlarımıza açıklamak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti’ne çok yararlı yeni bir hizmette bulunmuştur.” tespitini dosyasına girmesi kaydıyla yapmıştır.

Dr. Turan Türk Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti, İnkılâplar, Genel Türk Tarihi, Türk Toplumu ve Kültürü konularında başlıca Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Samsun, Sivas, Amasya, Kastamonu, Sinop, Ordu, Trabzon, Çankırı, Yozgat, Balıkesir, Zonguldak, Bolu, Tokat, İzmir, Çanakkale, İzmit, Batman, Antalya, Konya, Diyarbakır, Mersin, Malatya, Mardin, Erzincan ve Afyon illerinde konferanslar verdi. Genel Türk Tarihi ve Milli Mücadele Tarihi konularını içeren çok sayıda radyo ve televizyon programlarına konuşmacı olarak katıldı. Aynı zamanda yerli ve yabancı çeşitli bilimsel yayın organlarında yayın kurulu üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

Dr. Turan Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.