TARİH VE TARİHÇİLİK SEMPOZYUMU II. CİLT

ULUSLARARASI PROF.DR.HALİL İNALCIK TARİH VE TARİHÇİLİK SEMPOZYUMU

Bildiriler ( II.Cilt )

Hazırlayanlar : Ayşe BEDİR-Birkan SOYKAN-Uğur Cenk Deniz İMAMOĞLU
E-Kitap Yayın Tarihi : 07.01.2022
Yayınlayan : Türk Tarih Kurumu
DOI : 10.37879/9789751749994.2022
eISBN : 978-975-17-4999-4 (2.c) - 978-975-17-4997-0 (Tk)
Sayfa: 846
Konular : Halil İnalcık, Türk Tarihi

İsmiyle müsemma olarak ana faaliyet konusu tarih olan Türk Tarih Kurumu, yasayla belirlenen “Türk tarihi ve Türkiye tarihini tüm yönleriyle hakikatlere uygun biçimde ortaya koyacak çalışmalar yapmak” şeklindeki görevini ifada tarihçilik mesleğinin önemli bir parçası konumundadır. Bu noktadan hareketle, ülkemizdeki tarih araştırmaları üzerine ilmî bir istişare ortamı sağlamak ve gelecekteki araştırmalara katkı sunmak amacıyla, Türk Tarih Kurumu tarafından Tarih ve Tarihçilik üzerine bilimsel bir toplantının icrası planlanmıştı. Türkiye’de ve dünyada sosyal bilimler camiasının mümtaz ismi, Türk tarihçiliğinin pusulası ve tarihçilerimizin “kutbu” Prof. Dr. Halil İnalcık’ın bu sempozyum hazırlıkları esnasında dar-ı bekâya irtihali ise, O’nu ve birçok kuşağa yol gösteren özgün çalışmalarını bir nebze de olsa anmak için vesile olmuştur. Dolayısıyla, Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık-Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu bu tür bir fikrî sürecin ürünüydü.

BİLDİRİLER

Vilnius Üniversitesi, Litvanya Ulusal Müzesi ve Litvanya Bilimler Akademisi Vrublevski Kütüphanesi Fonlarındaki Doğuya Ait Kaynaklar: Temel Özellikleri, Tanımlanması, Kataloglanması ve Kalıcılığı

Galina Mişkiniene

ORCID: 0000-0003-1394-1259

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.1

Sayfalar: 1-16

Türk Tarih Çalışmalarında İsveç Kütüphaneleri (Kungliga Biblioteket ve Carolina Rediviva) Üzerine Bir Değerlendirme

Evren Küçük

ORCID: 0000-0003-0904-2453

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.2

Sayfalar: 17-34

Azerbaycan’da Etnografik Materyallerin ve Müzelerin Tarih Öğretiminde Rolü

Gönül Esedli

ORCID: 

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.3 

Sayfalar: 35-44

Firdevsü’l-İkbâl ve Hive Hanlığı Tarihi Açısından Değeri

Muhammed Bilal Çelik

ORCID: 0000-0002-8246-134X

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.4

Sayfalar: 45-66

İlk Kırgız Tarihçilerinden Belek Soltonoyev: Hayatı ve Eserleri

Zuhra Altımışova

ORCID: 0000-0002-9345-5519

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.5

Sayfalar: 67-78

Sovyet ve Modern Ukrayna Tarihçilerinin Çalışmalarında İskitler

Anastasia Baukova

ORCID: 0000-0002-1636-981X

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.6

Sayfalar: 79-98

Kazakistan’ın Latin Alfabesine Geçiş Süreci ve Türk Dünyasında Alfabe Birliği

Abdulvahap Kara

ORCID: 0000-0001-9270-6761

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.7

Sayfalar: 99-110

XVI. Yüzyıl Safevî Kaynaklarındaki Türk Kimliğine Dair Bir İnceleme

Zivar Hüseynli Baylan

ORCID: 

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.8

Sayfalar: 111-130

Kazakistan’da Türk Tarihi Araştırmaları

Ayhan Pala

ORCID: 0000-0002-9051-6339

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.9

Sayfalar: 131-156

Ortaçağ Yazınında Yabancı İktidarı Meşrulaştırma Araçları: İlhanlılar Dönemi Tarihyazıcılığı Örneği

Mustafa Uyar

ORCİD: 0000-0001-7037-9114

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.10

Sayfalar: 157-174

Avrupa Tarihçiliğinde Feodalizm Kavramı Üzerine Tartışmalar: Bir Değerlendirme ve Öneri

Fatih Durgun

ORCID: 0000-0001-6620-2359

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.11

Sayfalar: 175-186

Azerbaycan’da Hanlıklar Dönemi Nüfusuna Dair Kaynaklar

İrade Memmedova

ORCID: 0000-0002-2273-5732

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.12

Sayfalar:187-240

Historiography in al-Andalus “The Historian Abd al-Malek Andalusi as Model”

Maher Sabry Kadhim

ORCID: 

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.13

Sayfalar: 241-256

The History of the Azerbaijan Democratic Republic in 1920 – 30 Years Soviet Historiography

Ruhangiz Karimli

ORCID: 

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.14

Sayfalar: 257-268

Tarih Alanı Estetik Bir Algının Gelişmesine Katkı Sağlayabilir Mi?

Ahmet Şimşek

ORCID: 0000-0003-3591-8180

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.15

Sayfalar: 269-280

Tarih Yazımının Geleceği Üzerine: Tekerrür Mü, Tekamül Mü?

Şerifnaz Gülin Karabağ

ORCID: 0000-0001-7716-0932

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.16

Sayfalar: 281-296

Tarih Bilinci ve Millî Şuur

F. Rezzan Ünalp

ORCID:

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.17

Sayfalar: 297-310

Osmanlı Sahasında İlk Modern Tarih Usûlü Çalışması: Hamîdetü’l-Usûl

Yusuf Turan Günaydın

ORCID:

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.18

 Sayfalar: 311-324

Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Bilimleri Açısından Askerî Tarihin Yeri ve Askerî Tarih İncelemelerinde Yöntem

Ali Bilgin Varlık

ORCID: 0000-0002-5265-2321

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.19

Sayfalar: 325-344

Askerî Tarih Kavramı ve Türk Askerî Tarihinin Kaynakları

Ali Güler

ORCID:

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.20

Sayfalar: 345-364

Popüler Tarih Nedir? Popüler Tarih Nasıl Yapılır?

Fatma Acun

ORCID:

DOI: DOI: 10.37879/9789751749994.2022.21

Sayfalar: 365-382

Türk Tarihçiliğinde Ön Kabul Sorunu

Haldun Eroğlu

ORCID: 000-0001-6362-6615

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.22

Sayfalar: 383-394

Arap Alfabesi ile Yazılan El Yazmalarının ve Eski Kitapların Toplanması İçin Kazan Devlet Üniversitesi Tarafından 1963-1989 Yılları Arasında Düzenlenen Bilimsel Geziler ve 20. yy.
Doğu Arkeografyası Geleneği

Diliara M. Usmanova

ORCID: 0000-0002-1046-7945

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.23

Sayfalar: 395-408

Tarih Araştırmalarında Yeni Bir Metot: Osmanlı Arkeolojisi

Reyhan Körpe

ORCID: 

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.24

Sayfalar: 409-430

Kırgızistan’da XX. Yüzyılın Başındaki Olayların Araştırılmasında El Yazmaların Tarihî Kaynak Olarak Kullanılması

Aida Kubatova

ORCID: 

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.25

Sayfalar: 431-446

Türk Siyasi Tarih Yazımına Katkı Yapan Bir Diplomat: Büyükelçi Kâmuran Gürün

Ali Engin Oba

ORCID:

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.26

Sayfalar: 447-458

Türk Tarihçiliğinde Mahmut Goloğlu ve Cumhuriyet Tarihi Yazıları Üzerine Bir Değerlendirme

Mehmet Okur

ORCID: 0000-0002-8788-9038

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.27

Sayfalar: 459-474

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Millî Sınırların ve Rejimin Öğretilmesinde Disiplinlerarası Bir Uygulama: “Coğrafya Ders Kitaplarında Siyasi Tarih Anlatımı”

Erdal Yılmaz

ORCID: 0000-0002-3635-9109

DOI: 10.37879 9789751749994.2022.28

Sayfalar: 475-498

Azerbaycan Tarihçiliğinin Gelişimi, Perspektifleri: Sovyet ve Postsovyet Dönemi’nde Tarihçiliğinde Farklı Yaklaşımlar ve Bakışlar (Çelişkili Analiz)

Sevinç Gasımova

ORCID: 

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.29

Sayfalar: 499-536

Farsça Tarih Yazıcılığının Doğuşu ve Ebû Ali El-Bel’amî’nin İran Tarihçiliğindeki Yeri

Gülhan Duygun

ORCİD: 

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.30

Sayfalar: 537-548

İran Tarih Öğretiminde Türk Algısı (20. Yüzyıl)

Ümid Niayeş

ORCID:

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.31

Sayfalar: 549-566

Aile Monografisi Yazımında Tereke Defterlerinin Önemi: Şecereler, Tercihler ve Değer Yargıları

Zeynel Özlü

ORCİD: 0000-0003-2499-4815

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.32

Sayfalar: 567-584

Yerel Tarih Araştırmalarında Kaynak Olarak Basının Kullanılması: Trabzon Çalışmaları Örneği

Rahmi Çiçek

ORCID: 0000-0002-1176-0000

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.33

Sayfalar: 585-618

Yerel Tarih Araştırmalarında Bir Belge Olarak Fotoğraf: Mudurnu Örneği

Nuray Özdemir

ORCID: 0000-0003-0001-6427

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.34

Sayfalar: 619-646

Mahallî Tarihte Miryokefalon Savaşı

Ramazan Topraklı

ORCID:

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.35

Sayfalar: 647-666

Osmanlı Tarih Yazıcılığına Bir Tepki Olarak Karamanlı Tarih Yazıcılığı: Şikârî ve Karamannâme’si

Hasan Taşkıran

ORCID: 

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.36

Sayfalar: 667-676

İbn Haldûn’dan Naîmâ’ya Osmanlı Tarihçiliği

Selim Hilmi Özkan

ORCID: 0000-0001-6381-8553

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.37

Sayfalar: 677-688

Tarih Yazıcılığı ve Filoloji

Muzaffer Tepekaya

ORCID: 

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.38

Sayfalar: 689-706

Tarihi Araştırma Türleri ve Yapısı

Ziyad Emrahov

ORCID: 

DOI: 10.37879 9789751749994.2022.39

Sayfalar: 707-718

Ekonomi Tarihi Üzerine Çalışan California Okulu

Yegana Çağlayan

ORCID: 

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.40

Sayfalar: 719-726

Üniversite Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Selma Yel – Alper Kaşkaya

ORCID: 

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.41

Sayfalar: 727-742

Azerbaycan ve Özbekistan Tarih Öğretiminde Osmanlı ile Savaşların Sunumu: Ankara Savaşı (1402) ve Çaldıran Savaşı (1514)

Yunus Emre Gürbüz

ORCID: 

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.42

Sayfalar: 743-770

Türkiye’de Sözlü Tarihçilik Veritabanının Dünü ve Bugünü Üzerine Bir Değerlendirme Denemesi

Arzu Güldöşüren

ORCID: 0000-0002-2091-6791

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.43

Sayfalar: 771-800

Sözlü Tarihin Tarih Yazımındaki Yeri: Hatay Örneği

Esra Demirci Akyol

ORCID: 

DOI: 10.37879/9789751749994.2022.44

Sayfalar: 801-828